Osoba v nízkých vibracích - příznaky, následky a řešení jak vibrace navýšit

Iveta Hájková
intimní LAMPIČKY
                  Iveta Hájková
Přejít na obsah

Osoba v nízkých vibracích - příznaky, následky a řešení jak vibrace navýšit

Published by Iveta Hájková v Sebeláska · 21 Prosinec 2021
Tags: nízkévibracenízkovibračníenergetickýupír

Emoce a myšlenky každého z nás zásadně určují frekvenci naší vibrace. To znamená, že láska, pohoda, radost a až dětské nadšení, vedou k vysoké vibraci a naopak žal, chronický smutek, zklamání, žárlivost, strach, zloba, chaos, hněv, nenávist a jiné negativní emoce... jsou původcem nízkých vibrací.


Jen pro představu:

Člověk emočně nezralý nebo osoba, která neumí milovat srdcem, protože jí to nikdo v dětství nenaučil nebo si srdíčko uzavřela kvůli zraňujícímu chování rodičů/rodiče, partnera/partnerky či bolesti a žalu z nešťastné lásky nebo z odchodu milované osoby na druhý břeh (umrtí), apod., pak vibruje na úrovni 500 Hz a méně. Ačkoliv tato osoba může být v jádru velice hodná, tak jí tyto nízké vibrace uvrhají do řady špatných vlastností a postojů, čímž se stává toxická pro sebe i okolí. Vyzařuje negativní a těžké energie a většinou nevědomky vysává z pozitivních a vysoko vibračních lidí energie jako tzv. energetický upír.

Nízko vibrující osoba si různě komplikuje život a jde z extrému do extrému bez životního cíle. Přijme fakt, že je nešťastná, smolař, chudák, trpitel... a se zkamenělým srdcem a uměle nasazeným úsměvem, jde cestou své mnohdy velice nezdravé rodové linie. V nízkých vibracích a se zažitými tradicemi rodu, si vůbec nedokáže představit, že by si mohla udělat život lepším a spokojenějším. Zkrátka žije stejně jako její rodiče, prarodiče... a do toho si v mnoha případech neustále přehrává předchozí traumata a emoční zranění, která má v sobě díky tomu doslova zažrané. Lituje se, žije bolavou minulostí, díky čemuž není schopna se pohnout dál. Svůj zoufalý život tak spíš přežívá, než si užívá. Zakazuje si být šťastná nebo si vůbec neuvědomuje, že je nešťastná, protože kvůli zablokovaným emocím žije v iluzích. Je přesvědčená, že tak jak žije, je správné, protože se to musí. Jednoduše řečeno, žije nevědomý život na špatně naprogramovaného autopilota.

Depresivní osoba v nízkých vibracíchČlověk v takto nízkých vibracích pociťuje např. smutek, úzkost, nespokojenost, spoutanost, vnitřní konflikty, nevěří si, trápí se, ovládá ho strach a temnota, neustále vyvolává dramata, má zahalený bystrý úsudek, vidí složitosti tam, kde nejsou, neumí se radovat, trpí pocitem samoty, cítí se jako oběť (sžíravá sebelítost), nic nechce řešit a měnit, bojí se říkat pravdu, neumí se bránit, jasně vyjádřit, či se vcítit do druhých.

Bývá také různě závislý, sexuálně či psychicky narušený a má destruktivní nebo sebepoškozovací návyky. Může být též depresivní, hysterický, výbušný, neurotický, psychicky i fyzicky přetížený, nezdravě hodný a dobrotivý, hádavý, dominantní až diktátorský, lakomý, závistivý, nerozhodný, nedostupný, chladný až bezcitný nebo naopak přecitlivělý, nečestný a záludný intrikář, zbabělý, cynický, bezohledný jajánek neboli JÁ jenom JÁ, silně materialistický, náladový, nemocný + tělesné bolesti od stresu a toxických zátěží, sobecký, neupřímný, silně egoistický, falešný, analytický, zákeřný, krutý, drzý a neomalený, rozumový, sebestředný až narcistický, finančně negramotný, nezodpovědný a lehkovážný, ješitný, neuctivý = ničeho/nikoho si neváží, zlomyslný, zlý, uzavřený, urážlivý nebo uráží a zraňuje svými slovy a činy druhé, rozmazlenecký - nedospělý - dětinský, těžce negativní, cítí se nepochopený, skrývá pravou osobnost neboli nosí masky, nesamostatný, chaotický - zbrklý - neklidný nebo naopak apatický - znuděný, žárlivý a žárlivost také u partnera/ky úmyslně vyvolává, a jinak konfliktní.


" Být dlouhodobě v blízkosti lidí v nízkých vibracích, je nejen vysilující, ale znamená to i brzdu v kreativitě a ve vlastním osobním rozvoji i růstu do zralých energií "


Nízko vibrační člověk neumí přijímat ani dávat lásku, a v mnoha případech ho doslova děsí jakékoliv projevy lásky, natož pak říci protějšku miluji Tě. Častokrát za důkaz lásky považuje posluhování nebo naopak vynucování, jako např. ber peníze = miluji Tě a Ty mě také miluj / dej peníze = budu Tě za to milovat nebo mi tím dokaž, že mě miluješ / buď já nebo fotbal, kámoši...

Kvůli nelásce je jeho sexuální život mizerný - zmrzačený - bez emoční intimity.Vzhledem k tomuto nastavení, si stále dokola hledá stejné (nevhodné) partnery/ky, kteří mají z 98% rovněž uzavřené srdce, a se kterými nedokáže vytvořit dlouhodobý harmonický vztah, ač se snaží sebevíc.

" Výjimkou je duchovní partner/ka. V tomto osudovém spojení, pokud nejsou oba v čase setkání ve stejné vývojové fázi, tzn. na stejné duchovní i osobní úrovni/vyspělosti, (jeden je neprobuzený a jeho duše spí), dochází k vzájemnému léčení - transformaci, a to formou někdy hodně bolavého a nepříjemného zrcadlení (jsou si navzájem i sami sobě duchovními učiteli). Avšak pro vykročení na společnou cestu životem, je toto léčení nezbytné. K transformaci dochází většinou v separaci a pokud oba na sobě pracují, pálí mosty za minulostí a s láskou důvěřují procesu (nevzdají to), tak jednoho dne dojdou nádherného citového naplnění a setkají se jako dokonalí duchovní partneři, kteří do sebe zapadnou jak puzzle. A věřte, že toto spojení je životní výhra pro jejich milostný, rodinný i pracovní život, neboť v tomto spojení je obrovský potenciál. "

Téměř bývá pravidlem, že nízko vibrující osoba neposlouchá svou intuici a nemá nastavené zdravé hranice = nechává se např. zneužívat, ponižovat, bít, vydírat, ovládat, týrat, nebo to naopak dělá druhým. Nechává sebou psychicky manipulovat a zároveň je v mnoha případech sama manipulátorem.

Kvůli otřesné zkušenosti z minulosti, kterou může být znásilnění, sexuální zneužívání, zranění srdce způsobené bývalým nebo současným partnerem/kou, okoukaným vzorem chování rodičů apod..., vidí ve všech nových lidech i potencionálních partnerech tyrany, sexuální maniaky, příživníky, záletníky, násilníky..., kteří mu rovněž emočně či tělesně ublíží, seberou svobodu, půjdou po jeho penězích apod. Neurvale a tvrdohlavě si stojí za svým špatným názorem, a ze strachu hází všechny do jednoho pytle. Dokonce ani tomu nejhodnějšímu andělovi = ideálnímu partnerovi/ce, který mu nabízí štěstí, hojnost a lásku s otevřeným srdcem, nedovolí vstoupit do své bubliny. Zkrátka se bojí.Z pozice zraněné oběti se bojí otevřít, skrývá své city a emoce, staví si pomyslnou ostnatou zeď a nasazuje brnění jako ochranu před láskou. Tím si časem odpudí i dokonalého a citově zainteresovaného partnera/ku, kterému tímto chladným postojem velice ubližuje. Paradox je, že obavou ze svého zranění, zraňuje druhé a nevinné.


" Cítit lásku lidí, které milujeme, je oheň, který živí náš život "
Pablo Neruda
chilský básník 1904 - 1973


Kvůli iluzornímu pocitu bezpečí a přesvědčení, že to jinak nejde, utrápeně setrvává v nevyhovujícím až těžce toxickém vztahu partnerském (karmickém), přátelském, pracovním nebo i rodinném (i rodiče mohou být toxičtí).

Sám sobě nalhává, že se nemůže rozvést kvůli majetku, dětem, psychickému teroru... nebo se bojí osamostatnit a být zodpovědný sám za sebe.Vše je velice špatně, a navíc tím dětem i sobě vytváří zlou karmu !!! Rozvodem se naopak uleví všem zúčastněným a děti nebudou muset být přítomny hádkám, nelásce, vydírání, násilí a jiným špatnostem, které by si nesly jako příklad do své dospělosti.


" Narodili jsme se proto, abychom byli naplněni štěstím, radostí a láskou, nikoliv smutkem, emočními bolestmi a hromadou zlých vlastností či zkušeností "


Člověk v nízkých vibracích nedokáže rozpoznat vztahové i pracovní osudové příležitosti nebo je správně uchopit. I když se mu nabízí doslova na zlatém podnosu, a vnitřní hlas mu může říkat ano, to je ono, tak se beztak osudu urputně brání, kope kolem sebe a klade odpor. Než aby šel štěstí, lásce a finančnímu úspěchu vstříc, raději uteče z nádherného milostného vztahu plného společných dobrodružství, vizí, zájmů, vášně, romantiky, jiskření, božské smyslnosti a posvátné sexuality (u osudových partnerů je neskutečně silná chemie a magnetismus), pocitů jako by se znali celý život a mnoha dalších pozitiv. Doslova zabouchne dveře osudovému přílivu lásky, hojnosti i možnosti společného tvoření projektu, a o dokonalé práci a krásách života s ideálním partnerem, raději jen sní.Snít a jít nesprávnou cestou založenou jen na hmotě, vlatních zájmech a živočišných pudech, je pro něj bezpečnější a pohodlnější, neboť by musel na novém vztahu i sobě pracovat. Tím by ztratil pomyslnou svobodu, nemohl mít hromadu povinností a 2-3 práce, z kterých je strhaný, musel by překonat své strachy i temné stránky, otevřít své srdce, osamostatnit se, vzdát se lpění na svých zásadách, starých egoistických programech a nezdravém i povrchním způsobu žití v podobě milostného trojúhelníku, neřestí a špatných návyků, mrtvého či toxického manželství, falešných a manipulativních lidí, které naivně považuje za přátele, atd...

Díky jeho slepotě a laxnosti k přílivu hojnosti, zablokování, snílkovství, nevědomí, poslouchání názorů druhých, kalkulování, strachování a neochotě vystoupit z temné skrýše za sluncem, jako probuzený člověk ve své zralé síle, mu ty nejlepší příležitosti pro harmonický svazek či kariéru snů, unikají mezi prsty. V momentě kdy pochopí (pochopit vůbec nemusí), je pozdě. Uvědomuje si, že přišel o poklad, který už v životě nenajde.

Je takový člověk šťastný? Je mu dobře v tomto nastavení, v kterém žije beze změny třeba i desítky let? No není!  A proto si jde do lékárny pro další várku léků, nebo se opít, aby mu bylo fajn, a v nejhorším případě si bude chtít sáhnout na život.Z neúcty k sobě i opačnému pohlaví, bývá tento člověk nevěrný, nestálý a přelétavý. Hýří do všech stran svou nezralou sexuální energií, načež si k sobě přitahuje jen sexu chtivé protějšky s prázdnou duší, tudíž bez umění milovat srdcem. Má i více partnerů/partnerek najednou (reálně /online), nebo je často střídá, protože je to děsně zábavné, nebo mu žádná osoba není dost dobrá, či ho za chvíli omrzí, případně je přesvědčen, že ta další v řadě bude lepší než ta předchozí. ACH JO  

Vybírá, přebírá, přehodnocuje, honí si ego, vytváří u protějšku falešné naděje, dělá špatná rozhodnutí, myslí jen na sebe, zraňuje nevinná srdíčka... až ho nakonec za jeho nezodpovědný a lehkovážný přístup k životu i osobám okolo něj, dožene zlá karma = zůstane úplně sám nebo ho partner/ka nemilosrdně vykopne z domu na ulici. Zároveň může onemocnět, nabourat auto, přijít o všechen majetek, styk s dětmi, milenku/ce, zaměstnání a jiné tragédie. To vše ve velmi krátkém období. Svou nevědomostí, lehkovážností, bezohledností a laxním přístupem, nakonec nejvíc ublížil sobě. Nyní nastal čas na rekapitulaci svého života a zamyšlení se nad sebou a svou budoucností.


" Každý má právo jít svou cestou, buď jako oběť života nebo jako jeho šťastný tvůrce "


Není také výjimkou, že se nezralý jedinec bezhlavě vrhá do nezávazných vztahů v době rozvodu či rozchodu, což je obrovská chyba, neboť tak může protějšku v tomto vztahu-nevztahu, hodně ublížit. Na vztah má pomýšlet až po vyřešené minulosti, tedy když je se vším smířený a jeho emoce i city jsou uzdravené.

Nízko vibračnímu člověku se často stává, že se stále dokola motá v začarovaném kruhu všemožných starostí, břemen, povinností a problémů, z kterých není úniku. Kvůli práci a povinnostem zanedbává citový život. Je po všech stránkách přetížený, přepracovaný, energeticky vyšťavený a pohlcený chaosem, smutkem, depresí, nespavostí, strachem, prázdnotou...Pro druhé se může rozdávat až do roztrhání těla (neumí říkat NE), a sebe zanedbávat. Často dává přednost špatným lidem a k dobrým se necitelně otáčí zády, čímž jim hodně ubližuje (neumí se vcítit / není empatický  / nedokáže ocenit jejich hodnotu a duševní krásu). S nepochopitelným ohledem na okolí (co by na to řekl ten a ta...), není schopen si zařídit život podle svého.

Na rozdíl od vědomé osoby ve vysokých vibracích, je nízko vibrační člověk mnohdy nerozhodný / neumí si sám poradit (pracovní projekt, vztahy, zaměstnání, podnikání...), a tak se nechává na úkor svého štětští a úspěchu, ovlivnit názory druhých osob (tragédie je, když radí lidé, kteří si sami neumí poradit se svým životem), namísto aby poslouchal své srdce a rozum (každý je sám sobě nejlepším rádcem) nebo vyhledal odbornou radu od kompetentní osoby.


Jaké je řešení?

Východiskem z nízkých vibrací do vyšších, je chtít odhodit vše co neslouží pro Vaše dobro a věnovat čas léčení i zpracovávání svých bolestných traumat z minulosti = otevřít své uzavřené srdce, přestat být mistrem ega, konečně říci "A DOST" a umět říkat "NE". Avšak jako nízko vibrační člověk, který si nedokáže nastavit zdravé hranice, poslouchat intuici a mít se rád, jako to umí osoba ve vysokých vibracích, to nedokážete, nebo to bude pro Vás velice těžké, zdlouhavé a náročné. Pokud tedy chcete skoncovat s nešťastným životem a trápením v nízkých vibracích, je třeba nastoupit cestu za sebeláskou. Jak na to, si povíme v tomto článku >>

Dle autorského zákona 121/2000 Sb., je přísně zakázáno kopírovat a napodobovat mé produkty a prodávat je pod mým jménem a názvem.

Copyright © 2022 INTIMNÍ LAMPIČKY
Created with Iveta Hájková

Iveta Hájková

Dle autorského zákona 121/2000 Sb., je přísně zakázáno kopírovat a napodobovat mé produkty a prodávat je pod mým jménem a názvem.

Copyright © 2022 INTIMNÍ LAMPIČKY
Created with Iveta Hájková

Návrat na obsah