Intimní lampičky IVETA HÁJKOVÁ - podmínky ochrany osobních údajů

Iveta Hájková
intimní LAMPIČKY
                  Iveta Hájková
Přejít na obsah

Zásady práce s vašimi údaji

Pro poskytování mých služeb, prodej zboží a provoz webových stránek a obchodu intimnilampicky.cz, zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního / objednávkového formuláře

Pokud objednáte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte hlavně prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailu info@intimnilampicky.cz

Z jakého důvodu?
Kontaktuji vás přes ně ohledně nákupu zboží, dopravy a případně budu odpovídat na Váš dotaz.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenaváži další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 14 dní od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u mě nakoupíte, budu pracovat s údaji, které  vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám produkt nebo službu. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 14 dní od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, občas použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
1 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@intimnilampicky.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou, protože nám pomáhají s chodem  e-shopu. Jsou to:

- společnost podílející se na expedici zboží (Zásilkovna)
- společnost podílející se na expedici plateb (Fio banka a.s.)


Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.


III. Co byste dál měli vědět

V eshopu ne/máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V eshopu ne/dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, pište na e-mailovou adresu info@intimnílampičky.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420 737 910 006

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadova v určitých situacích o výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 11.12.2021

Prodejce a správce techto stránek

IVETA HÁJKOVÁ


Dle autorského zákona 121/2000 Sb., je přísně zakázáno kopírovat a napodobovat mé produkty a prodávat je pod mým jménem a názvem.

Copyright © 2022 INTIMNÍ LAMPIČKY
Created with Iveta Hájková

Iveta Hájková

Dle autorského zákona 121/2000 Sb., je přísně zakázáno kopírovat a napodobovat mé produkty a prodávat je pod mým jménem a názvem.

Copyright © 2022 INTIMNÍ LAMPIČKY
Created with Iveta Hájková

Návrat na obsah